CO2 certificatenpoqqy biedt de meest eenvoudige manier om
certificaten te kopen en verkopen
Laatste prijs
%
Eén certificaat is gelijk
aan één ton CO2 uitstoot
Er is een Europese limiet
opgesteld
Voornamelijk bedrijven handelen
in deze emissie-rechten
Mogelijkheid tot handel in certificaten
Bedrijven die minder emissierechten beschikbaar hebben dan zij hebben uitgestoten, moeten emissierechten bijkopen, terwijl bedrijven die minder hebben uitgestoten dan zij aan emissierechten hebben, hun overschot aan rechten mogen verkopen.
Door de vraag naar en het aanbod van emissierechten krijgen emissierechten een prijs.
handel
grafiek
Unieke kans voor de belegger
Emissierechten hebben een prijs als gevolg van vraag naar en het aanbod van emissierechten.
Indien bijvoorbeeld de vraag stijgt, dan stijgt de prijs als gevolg ook mee. Ook is het mogeliijk de cap van het maximale hoeveelheid emissierechten wordt verlaagd, waardoor het aanbod daalt en de prijs als gevolg stijgt.
Het is dus als investeerder mogelijk om een voordeel te behalen door stijgingen in de prijs van emissierechten.
Duurzame wereld
Het is mogelijk om emissierechten te vernietigen, nadat deze zijn aangeschaft. Het resultaat is dat de CO2 die gekoppeld is aan jouw emissierecht niet meer door de industrie kan worden uitgestoten.
Hoe meer mensen emissierechten aanschaffen en vervolgens vernietigen, hoe minder vervuiling er mogelijk is.
Een aanvullend gevolg is dat er minder rechten in de handel zijn. Dit leidt ertoe dat de overgebleven emissierechten duurder worden.
handel